Olağan Genel Kurulu Kongremizin 30 Nisan 2024 tarihinde saat 13:00 Konfederasyon Merkezinde Ankara’da yapılacaktır çoğunluk sağlanamazsa 08 Haziran 2024 Tarihinde Cumartesi günü saat 11:30 Ankara Mamak Şafaktepe Kültür Merkezi Sivil Toplum Konferans salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM :

1 – Sayın Orkun UTSUKARCI’nın açılış konuşulması
2 – Divan Seçimi, hazirun kontrolü, saygı duruşu ve İşaret Dili ile İstiklal Marşı
3 – Faaliyet, Denetim Raporunun okunuşu ve ibra edilmesi
4 – Faaliyetleriyle ilgili yönetmeliklerin hazırlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
5 – Ana Tüzüğü değişikliği
6 – Başkan ve Asıl Yönetim Kurulu ve yedek üyeleri seçilmesi
7 – Denetim Kurulu ve Yedek üyeleri seçilmesi
8 – 2024 – 2027 yıllarında Tahmin Bütçesi
9 – Dilek temenniler
10 – Kapanış

Türkiye Sağırlar Konfederasyonu Başkanı
Orkun UTSUKARCI