Sagir Derbis Eğitimi

Vizyon ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ

İşitme engelliler için, tüm insan haklarının ve fırsat eşitliğinin sağlandığı bir Türkiye’nin oluşumunda katkı sunmak Konfederasyonumuz; sağırların ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; maluliyetleri nedeniyle faydalanamadıkları bilinçlenme ve erişebilirlik haklarının sağlanması konusunda çalışan federasyonlarla koordineli olarak, Türkiye’yi bağlayan ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde temel hak ve hürriyetlerden toplumun diğer fertleriyle eşit olarak faydalanabilmeleri amacıyla gereken araştırma, girişim ve çözüm başvurularının yapılması amacıyla Türkiye’ de mevcut bulunan sağır federasyonları ve kültürel değerlerimizi önemseyen.

MİSYONUMUZ

İşitme engellilerin eğitim, sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki, vb. hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak için engellilere yönelik ayrımın kalkması ve hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı, bireyler olmaları için çalışmalar yapmak; engelliliğe yol açan nedenleri ortadan kaldırmak için her türlü çalışma yapmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak; işitme engelliler ve toplum arasında karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek; ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirilmesinde katkıda bulunmak ve rehabilitasyonlarını sağlamaktır. Ayrıca; -İşitme engelli bireylerin duyup, konuşup, topluma dahil edilmesi için;

1-Erken tanı cihazlanma ve eğitim ile işitme engellinin çözümünün en kolay engel guruplarından olduğunu yaymak,

2-İşitme engelli eğitimi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, uygulanması için etkin kamuoyu oluşturmak,

3-İşaret dili çalışmalarının yanında sözlü iletişimin gelişimine önem verilmesi yönünde bilinç geliştirmek,

4-İşitme engellinin sosyalleşme çabasında iş birliğine gitmek, STK’ larla  kurumlarla  ağ oluşturmak,

5-Engelliliğin kader olmaktan çıkarmak için düzenlenecek kampanyalarla toplumu harekete geçirmek,

6-Gönüllülüğü teşvik etmek, sosyal faaliyetler düzenlemek.