Skip to main content

TÜRKİYE SAĞIRLAR KONFEDERASYONU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI

3 Temmuz 2021 tarihinde, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığından 2.toplantı 10 Temmuz 2021 tarihinde, Gençlik Parkı Necip Fazıl Kültür Merkezi Ulus ANKARA adresinde yapıldı.

 1. Yeterli çoğunluğun sağlandığı görülüne, açılış konuşması başkan Orkun UTSUKARCI tarafından yapıldı,
 2. Divan Teşekkülüne geçildi, divan başkanlığına Fadik AKGEDİK, Başkan vekilliğine Hasan AKTÜRKOĞLU, katipliklere Hikmet ONAT ve Burak Can BALÇIK seçildiler, Hazırun kontrolünde 62 delegenin mevcut olduğu görüldü.
 3. Atatürk ve Türk şehitleri anısına 1 dakikalık sayı duruşu yapıldı, İşaretle İstiklal Marşı okundu.
 4. Protokol konuşmalarına; Miraç ŞİMŞEK ve Ertuğrul BURSA katıldı.
 5. Yönetim kurulu faaliyet raporu Başkan Orkun UTSUKARACI tarafından projeksiyon gösterimle sunuldu, Mali durum ve Denetim raporu Denetici Bülent Nadir AKBOĞA tarafından anlatıldı. Müzakerelere geçildi, söz isteyen olmadı, İbra oya sunuldu oy çokluğuyla ibra edildi.
 6. Devam eden kamuya yararlılık çalışmaları için konfederasyonun ihtiyaç duyacağı yasal yönetmeliklerin hazırlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
 7. Konfederasyon adına bina veya arsa olarak gayrimenkul ile araba ve benzeri araçlar alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
 8. Divana verilen 15 imzalı önerge kabul edilerek; gündeme eklendi, alınacak menkul ve gayrimenkuller için yönetim kuruluna (üçyüzbin) 300.000.-TL’sına kadar borçlanma yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
 9. Konfederasyonda fiilen çalışan kişilere yönetim kurulu kararıyla belirlenerek, çalışılan her gün için asgari ücretin iki katından çok, asgari ücretten az olmamak kaydıyla brüt asgari ücretin 26’ya bölünmesiyle bulunan günlük ücretten vergi stopajı kesilerek ödenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
 10. Eğitimde olan sağır öğrencilere konfederasyonun mali olanakları çerçevesinde karşılıklı veya karşılıksız burs temin edilip yardım yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
 11. Konfederasyon başkanına resen, yöneticilere yönetim kurulu kararı alınarak yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde uçak bileti dahil ulaşım ve konaklama masraflarının 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygun ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
 12. Konfederasyon unvanına “Türkiye” ibaresi eklenmesi onaylandığından tüzüğün 1 ve 2. Maddeleri değişimi oylandı, kamuya yararlılık unvanı için tüzüğün 4 ve 47.  maddelerine ekleme yapıldı, 45ve 46 maddeleri tüzüğe ilave edildi, eski tüzüğün 6,19,23,24,26,27,28,29,34,35,36,37,41,46 ve 47 maddeleri kısmen değişti, 30,38,39 maddeler tüzükten çıkartıldı, her bir değişiklik eski ve yeni hali tek tek anlatılarak oylanıp onaylandı, tüzükte madde no.su sıralaması değişti.
 13. 3 yıllık Tahmini Bütçe 1.950.000.-Tl olarak oya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.
 14. Konfederasyonun faaliyetleriyle ilgili yönetmeliklerin hazırlanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy çokluğuyla onaylandı,
 15. Seçimlere geçildi, Başkanlığa Orkun UTSUKARCI tek aday oldu, yapılan gizli oy açık tasnif sonucu;
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE:YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE:
1-       Orkun UTSUKARCI 55 OY,1- Müge YATBAZ44 OY,
2-       Doğan ÖZDEMİR55 OY,2- Çetin ULUDAĞ44 OY,
3-       Hasan Hüseyin SELVİ54 OY,3- Hikmet ÖNAT43 OY,
4-       Veysel KÜRK54 OY,4- Miraç ŞİMŞEK 42 OY,
5-       Ali İsmet ÖNER54 OY,5- Nazan YILMAZ42 OY,
6-       Tekin PEKİNCE54 OY, 6- Serkan ATBAŞ42 OY,
7-       Hasan AKTÜRKOĞLU53 OY,7- Cemal ÇAVDAR       42 OY,
8-       Neslihan KURT53 OY,8- Recep NUHOĞLU    41 OY,
9-       Burak Can BALÇIK53 OY,9- Merve MERT40 OY,
10-   Fadik Ayar AKGEDİK53 OY,
11-   Muhammed İkbal YILDIZ       53 OY,
12-   Bingül UTSUKARCI 53 OY,
13-   Muammer AY52 OY,
14-   Levent DORGA52 OY,
15-   Dilan KENTKURAN ARIK         52 OY,
16-   Serdar İlyas SARI50 OY,
17-   Serdal ÜRÜNDÜL50 OYAlarak seçildiler.
1.         Denetim kurulu seçimine geçildi,
DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE:DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE:
1-       Veysel Gürsoy ÇELİK 55 OY,1- Mahmut TUĞAN49 OY,
2-       Yavuz Murat BALÇIK55 OY2- Halit YÜRÜK 45 OY,
3-       Bülent Nadir AKBOĞA 50 OY3- Cemal KORKMAZ 45 OY
Alarak seçildiler.

 

 1. Dilek ve Temennilere geçildi, Neslihan KURT, Semih ÇEPER, Mahmut TUĞAN, Miraç ŞİMŞEK ve Hasan Hüseyin SELVİ söz alarak konuşma yaptılar,
 2. Orkun UTSUKARCI tarafından kongrenin kapanışı yapıldı. 10Temmuz 2021,saat 16.00

DİVAN

BAŞKAN Fadik  AKGEDİK
II. BAŞKAN Hasan AKTÜRKOĞLU
KATİP Hikmet ÖNAT
KATİP Burak Can BALÇIK

 

 

Leave a Reply