Sagir Derbis Eğitimi

4.Olağan Genel Kurulu
4.Olağan Genel Kurulu
previous arrow
next arrow

““Biz olmadan bizim için asla”
Kâğıt üzerinde görünen şey ile kişilerin günlük yaşamlarındaki gerçeklik arasında çoğu zaman önemli bir fark mevcuttur. Bu sebeple, belgelere dayalı materyallerin engellilerin kendi deneyimleri ve görüşleriyle tamamlanması gereklidir. Dolayısıyla, engelliler, onları temsil eden kuruluşlar, hizmet sağlayıcılar ve diğerleriyle gerçekleştirilen temel mülakatlar, yasaların ve politikaların nasıl uygulandıkları ve Devletlerin engellilerin haklarına ne derece saygı gösterdikleri, korudukları ve yerine getirdikleri hakkında bilgi toplanmasına yardımcı olabilir.
Engellilerle çalışırken iki temel husus hatırdan çıkartılmamalıdır. Birincisi, izleme faaliyetinin amacının engellilerin sahip oldukları engellilik değil haklar olduğu unutulmamalıdır.
İkinci olarak, doğrudan doğruya engellilerle çalışılması unutulmamalıdır. Pek çok toplumda engellilerin gözden uzak olmaları sebebiyle, konuyla ilgili bireylerle tanışmak için engellileri temsil eden kuruluşlardan yardım istenmelidir.
Konfederasyonumuz bu temel ilkelerle siz sağırların yanında ve ilkelerimiz doğrultusunda çalışmalarına devam edecektir.”

Orkun UTSUKARCI

Türkiye Sağırlar Konfederasyonu Başkanı

0

Üye Federasyonlar

0

Dernekler